Kancelaria Komornika Sądowego
Dawida Palecznego
przy Sądzie Rejonowym
dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie