WŁAŚCIWOŚĆ
Mogę prowadzić egzekucję świadczeń pieniężnych oraz świadczeń niepieniężnych na terenie całego kraju, jednakże w przypadku egzekucji z nieruchomości oraz egzekucji, w której przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, wprowadzone są pewne ograniczenia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

WŁAŚCIWOŚĆ

 

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Polski, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości. Dla mojej kancelarii są to dzielnice: Białołęka, Praga-Północ, Targówek, znajdujące się w Warszawie.

Wierzyciel, wybierając komornika, który nie jest właściwy miejscowo załącza do wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego oświadczenie o następującej treści:

 
„Oświadczam, iż wyboru komornika dokonałem na podstawie art. 8 ust 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.”